Önemli Bilgiler

1. Lütfen bilgilerin tümünü eksiksiz doldurunuz.

2. Sınava giriş kartınızı, sınavdan önce, başvuruda bulunduğunuz okulumuza uğrayarak alınız.

3. Sınava gelirken nüfus cüzdanınızı ve sınava giriş kartınızı yanınızda getirmeyi unutmayınız.

4. Sınavdan 30 dakika önce okulda hazır bulununuz.

5. Sınav sonuç karnenizi, sınavdan 10 gün sonra, sınava katıldığınız okulumuzdan alabilirsiniz.

Sınav Kayıt Formu
Sınav Yeri Bilgileri
Kişisel Bilgiler
(999) 999-9999
(999) 999-9999
01/01/2001
Kayıt bilgilerinizi görmek için tıklayınız.